Арендная ставка – базовое понятие в операциях с недвижимостью.

Арендная ставкаэто денежная оплата за право временного пользования каким-либо имуществом. В сфере логистики и коммерческой недвижимости оперируют понятием «арендная ставка за квадратный метр», и устанавливается в договоре аренды помещения на весь период его действия.

Согласно действующему законодательству Украины (а именно, ст. 286 Хозяйственного кодекса):

«Орендна плата - це фіксований платіж, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності. Розмір орендної плати може бути змінений за погодженням сторін, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

Орендар має право вимагати зменшення розміру орендної плати, якщо через обставини, за які він не відповідає, змінилися передбачені договором умови господарювання або істотно погіршився стан об’єкта оренди.

Орендна плата встановлюється у грошовій формі. Залежно від специфіки виробничої діяльності орендаря орендна плата за згодою сторін може встановлюватися в натуральній або грошово-натуральній формі.

Строки внесення орендної плати визначаються в договорі.»

Именно поэтому, в случае аренды того или иного объекта недвижимости в складском комплексе Зазимье, подписание договора аренды является обоюдовыгодным. В нем закрепляются все существенные условия аренды помещения, включая арендную ставку и порядок оплаты.

 

 

 

 

Comments are closed.